Figuur  Agrarische oppervlakte 1980-2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.