Figuur Agrarische oppervlakte 1980-2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.