Figuur Agrarische oppervlakte 1980-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.