Figuur  Verdeling van agrarisch ruimteverbruik per provincie, 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.