Figuur  Agrarisch ruimtegebruik per provincie, 2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.