Figuur Agrarisch ruimtegebruik per provincie, 2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.