Figuur Agrarisch ruimtegebruik per provincie, 2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.