Figuur  Spreiding land- en tuinbouwbedrijven naar hoofdbedrijfstype, 2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.