Figuur Spreiding land- en tuinbouwbedrijven 2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.