Figuur Spreiding land- en tuinbouwbedrijven 2022. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.