Figuur  Land- en tuinbouwbedrijven naar hoofdbedrijfstype per provincie, 2010*. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.