Figuur  Land- en tuinbouwbedrijven naar hoofdbedrijfstype, 2000-2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.