Figuur  Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar hoofdbedrijfstype, 2000-2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.