Figuur  Ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven naar economische omvang in nge, 1980 - 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.