Figuur  Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar economische omvang in Standaardopbrengst, 1980 - 2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.