Figuur  Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar economische omvang, 1980 - 2013. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.