Figuur  Verdeling van agrarische bedrijven naar economische omvang in nge, 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.