Figuur  Land- en tuinbouwbedrijven naar economische omvang per provincie in Standaardopbrengst, 2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.