Figuur  Land- en tuinbouwbedrijven naar economische omvang per provincie, 2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.