Figuur  Verdeling van aantal agrarische bedrijven naar oppervlakte cultuurgrond per provincie, 2009 . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.