Figuur  Verdeling van land- en tuinbouwbedrijven naar oppervlakte cultuurgrond per provincie, 2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.