Figuur  Land- en tuinbouwbedrijven naar oppervlakte cultuurgrond per provincie, 2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.