Figuur  Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar oppervlakte cultuurgrond, 2000-2011. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.