Figuur  Aantal glastuinbouwbedrijven per provincie, 1980-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.