Figuur  Areaal glastuinbouw per gemeente, 2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.