Figuur  Ontwikkeling aantal dieren op landbouwbedrijven. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.