Figuur  Ontwikkeling van de productiewaarde van landbouw, 1995-2014. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.