Figuur  Ontwikkeling van de productiewaarde van landbouw (1995-2015). In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.