Figuur  Percentage grond van hobbyboeren per gemeente, 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.