Figuur  Verdeling van grondgebruik van hobbyboeren, 2009. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.