Figuur Europese concurrenten van bedrijven in hightech bij aantrekken van buitenlandse bedrijven - Provincie Brabant. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.