Figuur Europese concurrenten van bedrijven in hightech bij export producten en diensten - Provincie Brabant. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.