Figuur Belangrijkste concurrentiefactoren en score voor hightech bij aantrekken van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant, 2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.