Figuur  Belangrijkste concurrentiefactoren en score voor hightech bij export van producten en diensten in Noord-Brabant, 2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.