Figuur  Score en belang van concurrentiefactoren per provincie, 2010. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.