Figuur  Score en belang van concurrentiefactoren in Noord-Holland. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.