Figuur Quality of living indicatoren 2013-2015. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.