Figuur  Ontwikkeling nabijheid 1996-2015 tgv andere ruimtelijke verdeling wonen en werken. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.