Figuur  Verandering nabijheid door andere ruimtelijke verdeling bevolking. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.