Figuur Lengte van elektriciteitsnetwerk, 2008-2015 . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.