Figuur Aantal nieuwe woningen binnen indicatieve zones van hoogspanningslijnen, 2000-2021 . In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.