Figuur Breedte van indicatieve zones van hoogspanningslijnen, 2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.