Figuur Lengte buisleidingen binnen gereserveerde leidingstroken, 2008. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.