Figuur Woningen binnen buisleidingenstroken, 2000-2019. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.