Figuur Lengte en capaciteit van het hoofdwegennet, 2000-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.