Figuur Prestaties van hoofdwegennet, 2010-2021. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.