Figuur Bereikbaarheidsindicator SVIR: autobereikbaarheid voor personenvervoer in de ochtendspits, 2012. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.