Figuur  Bereikbaarheid gemeten volgens de bereikbaarheidsindicator (BBI) op etmaalniveau, BBI-index voor auto (links) en openbaar vervoer (rechts) voor 2014, op basis van LMS-basisjaar 2014. Bron: 4CAST. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.