Figuur Goed en afdoende ontsloten werklocaties, 2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.