Figuur Verandering aantal arbeidsplaatsen naar kwaliteit van ontsluiting, 1996-2020. In de rest van de tekst wordt deze figuur uitgebreider uitgelegd.